Bashkësia Islame Shqiptare Bashkimi nga Nürnberg-u oranizon manifestimin familjar “Duan e Hatmes-gjenerata e pestë”