A r d h m ë r i a

Muaji i bekuar i ramazanit

Es-selamu Alejkum we rahmetull-llahi we berekatuhu.

Paqa dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju.

Ju informojmë se muaji agjërimit “Ramazani “ fillon me datën 11.03.2024

dhe mbaron me datën 09.04.2024.

Dita e parë festës së Fitër Bajramit është më datë 10.04.2023.

Scroll to Top