Es-selamu Alejkum we rahmetull-llahi we berekatuhu.

Paqa dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju.

Ju informojmë se muaji agjërimit “Ramazani “ fillon me datën 23.03.2023

dhe mbaron me datën 20.04.2023.

Dita e parë festës së Fitër Bajramit është më datë 21.04.2023.