13Sht/23

TribunaTribuna Fetare organizuar nga Xhamia IKRA-SiegenTribuna

Tribuna Fetare organizuar nga Xhamia IKRA-Siegen

Ftesë pjesëmarrje në tribunën masive, me temë
“Gjallërimi i Bashkësive Islame në Gjermani”,
me rastin e 20-të vjetorit të themelimit të Xhamisë IKRA-SIEGEN.

Selamun Alejkum,
shumë të nderuar bashkëatdhetar,

me datën 03 tetor 2023, nga ora 12:30 – 18:00, do të kemi një tribunë me temën
“Gjallërimi i Bashkësive Islame në Gjermani”, me pjesëmarrjen e një elite hoxhallarësh dhe të ftuarish nga trojet shqiptare.

Tribuna është me karakter informativ, social, por do ketë gjithashtu edhe
ushqim (gatim-pije tradicionale dhe më gjerë),
argëtim (lojë shorti ku vendet e para mund të fitojnë umre, iPhone, tablet),
si dhe kënd lojrash për fëmijët.

Tribuna është e hapur për të dy gjinitë dhe fëmijët.

Vendodhja / Adresa:
Kristall Eventsaal – Zur Eisenkaute 14, 57299 Burbach, Siegerland, Gjermani

Për informacion na kontaktoni në WhatsApp dhe Mobil: 0157 840 32 788.

me nderime

Hoxha dhe Kryesia e xhamisë

19Pri/23

Dita 29

Ajet Kuranor: “Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut, të dërguarit e Tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hir të All-llahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetit.“ (El-Huxhurat: 15) Continue reading

18Pri/23

Dita 28

Ajet Kuranor: “O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (këqijat), e All-llahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.“(El-Huxhurat: 13). Continue reading

17Pri/23

Dita 27

Ajet Kuranor: „Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në Natën e Kadrit. E ç’të bëri ty të dish se ç’është Nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.“ Sure al Kadr Continue reading

14Pri/23

Dita 24

Ajet Kuranor: “Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush, t’ju pengojë nga të përmendurit Zotin dhe t’ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)?” (El-Maideh: 91). Continue reading

13Pri/23

Dita 23

Ajet Kuranor: „O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.“ (El-Maideh: 90) Continue reading

11Pri/23

Dita 21

Ajet Kuranor: „Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj, (të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt.“ (Fussilet: 34). Continue reading